30 септември, 2013

Такива дъждове.

Такива дъждове пречистват мислите,
пропиват в кожата и дрехите. В косите.
И капките намират дом сред миглите,
сред капките намират дом мечтите.

Целувките на тези дъждове,
макар да са въздържани и хладни,
възвръщат всички, всички цветове
по устните напукани и жадни.

Такива дъждове измиват улиците
и лятото изтича бавно в шахтите,
но устните ще пазят вечно белезите
от Август и от миналото щастие.

11 септември, 2013

Но цветя не ми изпращай.


Изпрати ми лястовица бяла
с късче пролет, скрито във перата,
изпрати ми обич закъсняла,
дето никой никога не е очаквал.

Изпрати ми малък лист от бук,
току-що откъснат от дървото.
Изпрати ми от гората звук -
шум на бор, бълбукащо поточе.

Изпрати ми сън на чучулига,
сред полето пеперуди хващай...
И една целувка просто стига,
но цветя не ми изпращай.