17 септември, 2014

Вземи се в ръце.

И с последна въздишка
хвърлена през рамо
като сол против дяволи
се взимам в ръце защото
няма кой да ме вземе
в своите.


1 коментар: