07 май, 2015

Затишие пред буря.
Пред буря всичко е притихнало,
задушно, даже малко прашно...
И после, щом небето прихне,
ти става много, много страшно.
 
Усещаш ли, че буря се задава?
Усещаш ли, че тебе гони облакът?
Настигне ли те, знай, ще те удави,
не можеш да избягаш този път.
 
Пред буря всичко е притихнало,
мълча и ми е малко прашно...
Обаче после, щом над тебе прихна,
ще стане много, много страшно.