17 октомври, 2017

В крайна сметка
понякога "как си?"
се оказва по-важно
от "тук съм".