21 август, 2013

Ако си тръгнеш...

Ако си тръгнеш, вземи си обувките,
измъкни се на пръсти - тихо, бързо,
защото иначе ще чуя стъпките ти
и може да опитам да те върна.

Ако си тръгнеш, вземи си палтото.
Аз може и да треперя от студ,
но поне на теб да ти е топло,
докато търсиш неотъпкан път.

Ако си тръгнеш, вземи си ръкавиците.
Да не замръзнат случайно пръстите,
с които ще ми вземеш птиците
и всички п о л е т и на тръгване...


п
   р
      о
         п
             а
                 д
                     а
                         н
                             е
                                 т
                                      о
ще оставиш.


Няма коментари:

Публикуване на коментар